Timelaps Langangen bro

Timelaps fra brobygging frem til desember 2021