Bli med!

Kom og bli med i samfunnet vårt. Utvid nettverket ditt og bli kjent med nye mennesker!

magne has launched the new Contest of the Week on Word Search 45 Currency. 2 dager siden

magne skrev en ny veggnyhet6 dager siden

Vedlagt er oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid i Kjennskogen, Langangen i Porsgrunn kommune.

Se vedlagte pdf til høyre.... Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - DETALJREGULERING KJENNSKOGEN RÅSTOFFUTVINNING Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen drift AS, om...

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet2 uker siden

Referat fra styremøte onsdag 15. april kl. 1900.

Kan lastes ned her til høyre eller under velforeningens dokumenter

Langangen Velforening

Photos are being loaded.

Greasekonsert på Langangen skole er avlyst... 

magne skrev en ny veggnyhet3 måneder siden

Hva skal veiene hete?

Sekretariatet for Navnekomiteen ønsker innspill til navn på mulig framtidige veier. Nå kan du komme med forslag! Veiene er politisk godkjent for bygging gjennom følgende reguleringsplaner: • planid 254 Aaltvet bru, godkjent i 2018 • planid 1112...

Langangen Velforening