There are no discussions yet.

magne skrev en ny veggnyhet2 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 24. Januar 2024 kl 18:00

Referat fra styremøte onsdag 24. Januar 2024 kl 18:00

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet4 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 15. november kl 18:00

Referat fra styremøte onsdag 15. november 2023. kl 18:00

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet5 måneder siden

Julaften

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet6 måneder siden

Beboermøte 17.10.2023- referat

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet6 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 20. september kl 18:30

Referat ligger som PDF vedlegg.

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet8 måneder siden

Referat fra styremøte tirsdag 22.August

Referat fra styremøte tirsdag 22.August kl 1730 Sted:Klubbhus 1. etg

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet9 måneder siden

Vannbehandling og utslippsgrenser

ved bygging av nye bruer i Langangen

Langangen Velforening
magne skrev en ny veggnyhet9 måneder siden

Referat fra styremøte onsdag 14.juni 23 kl 1900

Referat fra styremøte onsdag 14.juni 23 kl 1900

Langangen Velforening