Sprengning markavegen

Her skal de bore opp til Lønnebakkefeltet for å legge vann og kloakk