ÅRSMØTE 2021 LANGANGEN VELFORENING

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne søndag 05. september 2021 16:30


ÅRSMØTE 2021

LANGANGEN VELFORENING

Innkalling til årsmøte 2021

Sted: Gymsalen Langangen skole

Tid: Onsdag 29. September kl. 18.00

Møtet er kun for medlemmer og medlemskap kan tegnes på årsmøtet, 150,-/år. Etter avsluttet årsmøte blir det pizza og drikke til.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Forslag til møteleder

3. Forslag til referent

4. Årsberetning 2020

5. Regnskap 2020

6. Innkomne forslag

7. Valg

Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte om sakene Velforeningen jobber med.

Styret Langangen Velforening

Til info:

I oktober blir det arrangert et åpent informasjonsmøte med Nye veier om utbyggingen av E18, Datoen for dette møtet kunngjøres via oppslag på butikken og i sosiale medier.