VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERE I LANGANGEN!

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne onsdag 26. mai 2021 22:41

Velforeningen ønsker at eksisterende E-18 bru skal rives, og det er flere årsaker til dette:

- Blir eksiterende E-18 bru stående vil den bli en fylkesvei når de nye bruene er i drift. Da vil dagens fylkesvei (Langangsveien) bli kommunal vei. 

Velforeningen har fått opplysninger om at kommunen da ønsker å stenge Korketrekkeren for biltrafikk.

- Blir eksiterende E-18 bru værende vil problemet med snøbrøyting over brua fortsatt utgjøre de samme farene som i dag, samt avfall fra skuelystne kan forverres.

- 3 parallelle bruer mener velforeningen er en for mye! Ved evnt. ulykker vil det være mulig å dirigere all trafikk over på den andre brua slik man gjør på andre deler av E-18. Her er det kun Nye Veier som skal spare penger og ikke montere bommer for omregulering på de nye bruene. Dette krever vi å få på plass!

- Vi har hatt møter både med fylkeskommunen og Nye Veier om prosjektet ny E-18 Langangen-Rugtvedt. Vi har også vært i kontakt med fylkespolitikere og drøftet vårt ønske om å rive nåværende betongbru når de nye jernbruene er på plass.

Skal velforeningen jobbe for riving av nåværende E-18 bru er det svært viktig at bygda står samlet om dette i den videre politiske behandlingen, derfor trenger styret å vite at det er et felles ønske fra bygda. Hvis det er et ønske fra innbyggerne og rive brua, vil velforeningen skrive til samtlige partier i fylkestinget og være tydelig på ønsket fra folk i Langangen, og jobbe politisk for å få fylkestinget til å vedta riving.

Velforeningen ønsket å ha et folkemøte for å informere om situasjonen og høre hva innbyggerne i Langangen mener om dette, men pga korona må vi dessverre gjøre det digitalt med en meningsmåling på Facebook som blir avsluttet 4. juni.

For å skrive i kommentarfeltet må du trykke på: "still ett spørsmål".

Hvis du er for riving av nåværende E-18 bru skriver du JA i kommentarfeltet

Her er Link til avstemming på FB: https://www.facebook.com/langangenVel/posts/1243901669362162

Ønsker du at nåværende E-18 bru skal bli stående og fungere som fylkesveg skriver du NEI i kommentarfeltet.

For evnt spørsmål ta kontakt med Are Solli 90855824

Årsmøtet blir fortsatt utsatt pga korona