Anleggsarbeid Langangen og Lønnebakke

Tilgjengelige filer

magne torsdag 28. januar 2021 16:19

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk har et pågående vann- og avløpsanlegg i Langangen. Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke.

Les mer på vedlagte PDF