Langangen – Kjose

 Løypekart finner du her: Løypekart

Nøklegård – Langevannstua – Enigheten – Saga:

Parkeringsplassen (180 biler) er som tidligere. Parkering mot avgift.Vipps og kontant. 20kr.

Ta av fra nye E18, avkjøring 48 mot Langangen. Etter 500m ny rundkjøring, ta til venstre mot Kjose (dvs tidligere E18). Denne følges 500m før man tar til venstre som man gjorde før (Obs foreløpig ingen skilting her). Etter nye 100m ta til høyre (Langangsvegen). Herfra er innkjøring til parkeringsplassen som tidligere. Foreløpig kun midlertidig skilting.

Løypenettet består av vel 25 km med skiløyper. Halvpart skogsløyper, og halvpart langs skogsveier. Fine slake og småkuperte løyper. For mer info om løyper og terreng henvises til Porsgrunns nye turkart (2009). Utgitt av Telemark Turistforening.

Gå inn på Dokumentene under Skigruppa på toppen av nettsiden.

I skisesongen har Kjose IL servering på Langevannstua på søndager fra kl 11 – 15.

Vedr. Forhold.

Jernbaneverket (JBV) bygger om 500m av skiløypa fra nye E18 og opp mot Solbergseter. Skal nå være klar til bruk 15. januar.

 

SKILØYPENE LANGANGEN – KJOSE - OKLUNGEN.

 1. Generelt om løypene i området.

Skiløypene Langangen (Nøklegård) – Kjose – Oklungen (Enigheten) er i særklasse de beste og mest populære tur-skiløypene i Porsgrunn og nedre Grenland (se begrunnelsen nedenfor). Det finnes ikke alternativer i Porsgrunn eller i nærheten av tilsvarende kvalitet. Alternativene er Viddaseter og Svanstul som ligger ca. 1 times bilkjøring unna. Det meste av Porsgrunn når Nøklegård i løpet av 10 – 15 min kjøring. Det er også de nærmeste tur-skiløypene av topp kvalitet for folk fra Bamble (Stathelle, Langesund) og nærliggende deler av Larvik / Brunlanes og Skien. Også klimatisk holder løypene nesten like bra som skogsbilveiene fra Oklungen gård, og bedre enn øvrige løyper i Porsgrunn. Porsgrunn og Larvik kommuner samarbeider vedr. løypepreparering.

2. Løypekvalitet.

Totalt på begge sider av fylkesgrensen er det drøy 25 km med løyper som prepareres. Alt er småkuperte trivelige løyper velegnet for alle kategorier av skiløpere, også barnefamilier og eldre folk. Ingen veldig bratte motbakker eller utforkjøringer. Her skiller løypene seg sterkt fra de to sentrumsnære turløypene i Porsgrunn. Løypene i Langangen er derfor heller ikke så sårbare for værforandringer. Mulighet for rundturer av forskjellig lengde. Oppdatert løypekart følger vedlagt.

3. Popularitet og parkering.

Løypene på Vestfoldsiden har eksistert i minst 40 år (med noen endringer gjennom årene), mens løypa på Telemarksiden ble tatt i bruk første gang i 2003. Parkering var på gamle E18 ved Nøklegård med plass til ca 60 biler. Denne ble sprengt allerede i 2004 med opp til 100 biler samtidig i området. Fra 2006 ble stadig større jordeparkeringer tatt i bruk. På et par av de beste søndagene har man telt 142 og 143 skibiler samtidig på parkeringen. Og med at det er så kort kjøring til Nøklegård kommer og kjører biler hele dagen, slik at man kan regne med at ca 200 biler har vært innom. I forbindelse med utbyggingen av ny E18 bygges det nå en stor permanent parkeringsplass. På opprinnelige reguleringsplan for nye E18 var der satt av en plass på ca 1,9 mål. Grunneier Kjell Nøklegård har stilt til rådighet og fått regulert ytterligere 2,8 mål til parkering. Til sammen blir det ca 4,7 mål, med plass til ca 180 biler. Størstedelen av parkeringsplassen er nå ferdig og tatt i bruk. Resten blir ferdigstilt til våren. Grunneier står for snøbrøyting. Skiløypen(e) går fra enden av parkeringsplassen og under nye E18 i en viltundergang hvor anleggsarbeidet nå er ferdig. På Vestfoldsiden har man parkering ved Saga i Kjose, og søndagsservering ved Langevannstua. Skiområdet har store utviklingsmuligheter.

Heistad 14.02.12.

Ola Tellesbø

You have no rights to post comments