Redakai Bubble Shooter Scores
Date Avatar Name Scores
27-07-2023 05:09:03 Aluminatae 181,620
04-04-2022 13:54:35 Ritaki 84,580
23-11-2022 20:55:43 caisili 47,120
27-04-2018 05:31:10 REDNECK SUX 330
16-07-2022 20:45:57 Tasos 50
 

Play This Game
Choose Another Game