Vedlagt følger dokumenter tilhørende varsel om oppstart av mindre utvidelser av tidligere varselet reguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt Utvidelsene omfatter arealer i Porsgrunn kommune.

File Name: Varselbrev-mindre utvidelser av planområdet for E18 Langangen - Rugtvedt.pdf
File Size: 6.45 MB
File Type: application/pdf
Hits: 1582 Hits
Created Date: 04-23-2017
Last Updated Date: 04-23-2017

You have no rights to post comments