Referat fra årsmøte i

Langangen velforening og Langangen historielag

13/2 på klubbhuset.

Velforeningen:

Innkalling til årsmøte: godkjent

Valg av møteleder: Åge Halvorsen

Valg av referent: Henning Knutsen

Årsberetning: godkjent, med tillegg.

Det ble opplyst om at busselskapet konkurenten.no stopper ved holdeplassen oppe ved E-18 hvis man ringer 37 93 15 15 og avtaler.

Telemarksekspressen kjører automatisk innom holdeplassen ved E-18 på alle sine turer.

Julegrana ved butikken kom i fra Alfred Bråten.

 

Regnskap: godkjent

Innkomne forslag:

Forslagene på forandring av vedtekter godkjent. Største forandring var redusering av styremedlemmer med 2, til 9 medlemmer, regnskap skal følge med årsberetning og at leder i historielaget automatisk er med i styret.

Oppdaterte vedtekter blir lagt ut på langangen.com

Forslag på at nye innflyttere til langangen blir hilst velkommen med infoskriv og blomster i fra velet, forslag godkjent.

 

Valg

Nytt styre består av:

Leder:                       Åge Halvorsen                    35568288

N. leder                    Halvor Skulstad                 92865522

Kasserer                   Egil Engen                            90757362

Sekretær                  Henning Knutsen               95898137

Styremedlemmer  Per Åby                                91690573

                                   Ingvild Svendsen               48274297

                                   David Joiner                                    92496797

                                   Hans Jakob Sigurdsen      35568117

                                   Arne Hagen                         35568301

Valgkommite          Magne Wiersdalen           35568172              

                                   Jørgen Barland                   35568262

Revisorer:                Styret avtaler med 2 personer.

 

 

Historielaget:

Årsberetning: ble lest opp av leder og godkjent.

 

Historielaget har fortsatt boken Langangens historie for salg, en flott innføring om bakgrunnen for bygda vår, kontakt leder Hans Jakob Sigurdsen.

 

Regnskapet er en del av velforeningens regnskap.

Valg:

Leder                         Hans Jakob Sigurdsen

Styremedlemmer  Hilde Tverraaen    

                                   Gudveig Hagen

                                   Arne Abrahamsen

                                   Thorbjørn Aasetre

                                   Thor Andreas Wiersdalen

                                   Nils Cato Sundsåsen

Sekr. velges på første styremøte.

 

ÅRETS BLOMST

Ble overrakt av Arne Hagen til Atle Abrahamsen, til venstre, for hans innsats for barn og unge i Langangen, ungdomsklubben, skileik området ved skolen, organisator og initiativtaker.

blomst-velet-2013