Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde?

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne fredag 23. mars 2018 05:58

Den 23.01.18, i sak 3/18 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 25.03.18. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

https://www.porsgrunn.kommune.no/no/eDemokrati/Horinger/Hva-mener-du-om-forslaget-til-ny-reguleringsplan-for-Lonnebakke-naringsomrade-/