Go fredag godtfolk😀. En glad-melding er fint i dag. Veivesenet ble observert

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne fredag 08. januar 2021 12:04

Go fredag godtfolk😀. En glad-melding er fint i dag. Veivesenet ble observert med målebånd og merkespary på Langangsveien ved Kjøyavegen i dag. Store smil kunne meddele at «ja, de jobbet nå med fortauet og målinger ifh til det»😀

Planene er å fylle ut slik at fortauer blir 2,5 m bredt, mens veibanen beholder sin samme bredde. Fortauet blir 5 m kortere enn tenkt, da grunnforholdene er utfordrere og det ikke kan fylles masse ut i vannet. Men bygdefolket skule være trygge på at de «tynet ut det de kunne» for å få det lengst mulig. Dvs at fortauet får en innsnauring akkurat ved vannkanten, men at dette ikke ville medføre store utfordringer for de myke trafikantene.

Ang fortau over brua, har målinger og beregninger vist at dette er praktisk mulig, men her kunne de ikke love at dette kom nå, pga pengesekken. Men ønsket er at de får til nytt, bredt fortau over brua også🙏🏼. De vil prioritere fortau langs Langangsvegen ved Kjøyavegen for å unngå lysregulering på denne strekningen når Nye veier starter byggingen av nye E-18.

Det gledelige er at på spm om det blir lysregulering over brua om det ikke blir fortau her, kunne veivesenet avkrefte dette. Det ville de ikke akseptere, da denne strekningen er oversiktlig og rett.

Velforeningen ønsker selvfølgelig at det blir midler nok til breddeøkning av fortau over brua, men ser likevel på fortau langs Langangsvegen ved Kjøyavegen som en seier💪🏽

Så får vi jobbe videre med å få bredt fortau over brua om det viser seg at det ikke kommer.