Get Connected!

Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

magne posted a new announcement1 week ago
magne posted a new announcement1 month ago
magne posted a new announcement1 month ago

Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, Brevik med tilhørende kai og adkomsttunnel

Det varsles med dette at forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve med tilhørende kaianlegg og adkomsttunnel, nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til § 15 i...

Langangen Velforening
magne added a new event 1 month ago

Førjulskonsert i Langangen kirke

  • Friday, 15 December 2017 18:00
  • Langangen Kirke
magne shared a photo. 1 month ago

Førjulskonsert i Langangen kirke. Fredag 15. Desember

magne added 2 photos to Stream Photos album in Langangen Mat A/S group 2 months ago

Flott julegrantenning på Langangen Mat i dag!

Photos are being loaded.