Metalen

Metalen


Metalen er en av de høyeste av åsene øst for Marka, 303 meter høy, og er et av kommunens flotteste utsiktspunkt. Her er det virkelig flott utsikt til alle kanter og åsen er lite besøkt. Ferder fyr og Sverige kan sees på klare dager med det blotte øye. På utsikten er også flott mot Lifjellområde, Gaustatoppen, Vealøs, Vestfold ved Kjose og selvfølgelig utover Langangsfjorden.
Det kuperte terrenget består mest av gran og blandingskog. Fylkesgrensa mellom Telemark og Vestfold krysser Metalen. Mange veier fører som kjent til Rom, så også til Metalen.
Man kan følge en fin traktor vei fra Wiersdalen og oppover langs bekken, veien er merket med blå maling på treer og stein så det er enkelt å finne fram. Det er en bratt stignig på vei opp til Wiersdalvannet og opp fra Seterstulen, men med vanlig kondisjon skulle det gå greit.
Fra Wiersdalen tar det ca. en halv time i rolig tempo å gå til Wiersdalvannet, det kan være vanskelig å se fra stien, men når du har kommet deg opp på toppen av den bratte bakken følger du en traktor vei inn til høyre ca. 100 meter så ligger vannet på høyre side. Det er verdt å ta en pust i bakken der.
Ca. 150-200 meter etter Wiersdalvannet (du har selvfølgelig gått tilbake på stien) kommer du til et kryss, der kan du velge om du vil gå til venstre eller høyre, begge er merket med blått. Jeg foretrekker å gå til venstre da det er litt kortere den veien. Når du har kommet deg forbi granskogen og litt til kommer du til en åpen plass (les Seterstulen), kikker du opp til høyre kan du såvidt skimmte taket til hytta på Metalen. Hvis du kommer til et steinras eller høyspentlinjene har du gått litt for langt.

Dele furua på Metalen

Innskriften på furua: "C.N.S viersdalen" er Cristen Nilssøn Wiersdalen. Han var født på Søndre Nordal i Bjørkedalen i år 1718, og kom til Wiersdalen ved giftermål i år 1750, da han ble gift med Åse Nielsdotter Wiersdalen, født år 1721.

Wiersdalen var leilendingsbruk, og eier var Jacob Nielssen Lerstang i Brevik, men i 1778 kjøpte Christen Nielssøn og Søren Jonssøn(1737-1779)

Christen Nielssøn var 54 år da han risset sitt navn inn i furua, men hvorfor år 1772 når han først kjøpte Wiersdalen i 1778? Kan det ha vært en delesforretning med Søren Jonssøn eller var det ved en grense oppgang med de tilstøtene eiendommene og at han da var representant for eieren? Det er bemerkeelsesverdig at Christen kunne skrive, for det var bare prester, lensmenn, kjøpmenn og skoleholdere som kunne skrive.

Seterstulen

Rydningsrøyser ved stien, steinsatt sti fører opp lia mot Metalens nordskråning. Veien ender opp i intet,men et større steinras kan engang ha sperret veien. Etter sagnet skal det ha vært overnattingssted her. Jorda omkring vitner om gammelt beite eller dyrking på små jordlapper.
 
Image
Innskriften på furua: "C.N.S viersdalen"
 
Image 

 

Tårnet på toppen av Metalen.

Tekst og bilder av Tommy Hansen

Add comment

Security code
Refresh

Ip Kameraer for hjemmebruk
Velkommen til nettbutikk